Pitääkö kattoremontin ajaksi muuttaa pois?

Etusivu Kodin remontit Pitääkö kattoremontin ajaksi muuttaa pois?

Kattoremontti on aina iso prosessi jokaiselle asukkaalle, sillä sen aiheuttaman mahdollisen meluhaitan lisäksi, se saattaa hankaloittaa asunnossa asumista remontin aikana. Tästä johtuen monelle tuleekin varmasti pian mieleen onko asunnossa mahdollista asua remontin aikana. Kuten myös muiden remonttien kohdalla, tarvetta pois muuttamiselle ei kuitenkaan välttämättä ole, jos remontti toteutetaan huolellisesti ja niin että siitä ei aiheudu ylitsepääsemätöntä haittaa asunnossa asuvalle. Tässä lyhyessä artikkelissa käymme läpi muutaman eri tekijän liittyen asumiseen kattoremontin aikana.

Kattoremonttiin vaikuttavat yleiset tekijät

Ennen muuttamista toiseen paikkaan remontin ajaksi, voidaan pohtia asiaa muutamasta eri näkökulmasta. Mitä enemmän katto tarvitsee remontointia ja huoltoa, sitä vaikeampaa asunnossa asuminen varmasti on. Pienimuotoiset katon huollot mahdollistavat varmasti asumisen myös remontin aikana.

Ota siis nämä tekijät huomioon ennen kattoremonttia ja mahdollista poismuuttoa remontin ajaksi:

  • Käytettävät katto- ja rakennusmateriaalit
  • Katon kunto ennen remonttia
  • Asuinkohteen sijainti
  • Katon pinta-ala
  • Muut työhön vaikuttavat tekijät, kuten sesonkiajat

Kattoremontti on tunnetusti hyvin monipuolinen prosessi, johon vaikuttavat monet eri tekijät. Yleisimmät kattoremonttiin vaikuttavat tekijät antavat osviittaa siitä kuinka isosta kattoremontista on kyse, mikä työn aikataulutus voisi olla ja miten käytettävät materiaalit vaikuttavat remontin toteuttamiseen. Katon kuntotarkastus ennen remonttia auttaa myös remontin keston arvioinnissa ja se kuinka kaukana asuinrakennus on suorittavan urakoitsijan materiaalien ja työvälineiden toimituspisteestä. Isompien kattojen remontit vievät myös enemmän aikaa verrattuna pienempiin kattoihin.

Asumismahdollisuuteen vaikuttavat tekijät

Kattoremontin aikana rakennuksessa asuminen on kiinni siitä, kuinka vaivattomasti ja tarkkaan suunnitellusti remontti toteutetaan. Asunnossa asuminen on siis mahdollista myös kattoremontin aikana. Tästä kannattaa toki aina puhua työn suorittavan kattoremonttiyhtiön kanssa.

Huomioi nämä seuraavat tekijät ennen poismuuttoa, jotta tiedät tarkemmin onko tarvetta poismuutolle remontin ajaksi ja ennen kaikkea pystyt suunnittelemaan kuinka pitkäksi aikaa joutuisit mahdollisesti muuttamaan pois.

Turvalllisuus

Jotta asuminen olisi mahdollista asuinrakennuksessa samaan aikaan remontin kanssa, sekä työntekijöiden että asunnossa asuvien turvallisuus pitää ottaa ensisijaisesti huomioon. Turvalliset materiaalit ja työvälineet ovat yksi tärkeimmistä asioista remontin toteutuksessa, samoin niiden asettelu turvallisiin paikkoihin, jotta ylimääräisiä henkilövahinkoja ei pääse syntymään.

Meluhaitat

Useimmiten kattoremontit tehdään virka-ajalla, joten varsinaista meluhaittaa ei välttämättä synny jos asukas viettää aikaa asunnollaan iltaisin ja viikonloppuisin. Meluhaittoihin on kuitenkin silti syytä varautua ja ottaa se huomioon suunnitellessa asumista asunnossa remontin aikana. Kannattavaa on myös huomioida se, että antamalla lisää aikaa remontin suorittamiselle myös muina, kuin virka-aikoina, työ sujuu paljon nopeammin.

Työn aikataulutus

Katon kunto vaikuttaa oleellisesti siihen kuinka mittava prosessi kattoremontti tulee olemaan. Sillä on myös vaikutusta siihen, miten työ aikataulutetaan. Aikataulutus ja suunnittelu auttavat arvioimaan kattoremontin kestoa ja sitä onko tarpeellista muuttaa esimerkiksi vain lyhyeksi ajaksi pois toiseen asuntoon.

Katon rakenteet

Asunnon kunnolla on hyvin paljon merkitystä siihen minkä verran katon eri osat tarvitsevat huoltoa tai uusimista. Tällä on luonnollisesti vaikutusta myös asunnossa asumiseen ja helppokulkuiseen liikkumiseen asunnossa. Ennen kattoremonttia onkin syytä ennakoida aina hieman etukäteen kattoremontin tarvetta ja välttyä ylimääräisiltä ongelmilta kattoremontin suhteen.

Ennakoi ajoissa kattoremontin suhteen

Kaikissa mittavissa kodin remonteissa tärkeintä on ennakoida remontin tarpeeseen ajoissa, sillä sen avulla vältytään suuremmilta ongelmilta ja viime kädessä myös siltä, että asunnosta olisi pakko muuttaa hetkeksi pois remontin ajaksi. Kattoremontin osalta kannattaa myös ottaa huomioon se, että antamalla toteuttavalle yhtiölle oman ajan ja rauhan työn suorittamiselle, myös työn jälki on yleensä parempaa. Tästä johtuen asunnosta poismuuttaminen työn ajaksi kannattaa myös aina pitää mielessä, sillä onnistunut kattoremontti on prosessi, josta on hyötyä moneksi vuodeksi.

Picture of Reiska

Reiska