Vesivahinko taloyhtiössä – kenen vastuulla?

Etusivu Uncategorized Vesivahinko taloyhtiössä – kenen vastuulla?
Taloyhtiön vesivahinko voi johtua esimerkiksi vuotavasta hanasta.

Vesivahinko taloyhtiössä on aina ikävä yllätys, joka voi tuoda mittavan laskun oli kyseessä suuri tai pieni vuoto. Vesivahinko voi syntyä pienestäkin vuodosta, mikäli siihen ei reagoida riittävän nopeasti. Yleisimmät vesivahingon syyt ovat kuitenkin pesukoneiden viat ja vuodot, jolloin irtoveden määrä on valtava, ja vahingotkin sen mukaiset.

Pesukoneiden vuotojen lisäksi yleisimmät taloyhtiön vesivahinkojen aiheuttajat ovat vanhat putkistot, joista voi aiheutua pahimmillaan jopa kymmenien tuhansien euron kustannukset taloyhtiölle.

Taloyhtiön vesivahinko voi koitua kalliiksi, ja johtaa useamman asunnon vaurioihin. Rakenteisiin päässyt kosteus voi valua alakertaan, jolloin niin vahinkojen kuin laskunkin hinta voi moninkertaistua. Taloyhtiön vesivahingon kohdalla herääkin usein kysymys: Kuka on vastuussa?

Tässä artikkelissa kerromme, kuinka toimia taloyhtiössä sattuneen vesivahingon kohdalla. Milloin asukas on vastuussa? Milloin taloyhtiö hoitaa vahinkojen korvauksen? Korvaako vakuutusyhtiö vesivahingon? Tämä infopaketti on vastaus kaikkiin kysymyksiisi.

Kuinka toimia taloyhtiön vesivahingon sattuessa?

Taloyhtiön vesivahingon kohdalla ripeä toiminta ja vahinkojen minimointi on avainasemassa. Toimimalla nopeasti ja sulkemalla vuodon lähteen voit välttyä tuhansien eurojen laskulta.

Kun akuutti tilanne on hallinnassa, on tärkeää olla välittömästi yhteydessä vakuutusyhtiöön ja isännöitsijään, jotta korjausprosessi saadaan käyntiin mahdollisimman pian ja vastuu jaettua. Joko isännöitsijä tai vakuutusyhtiö tilaa paikalle vauriokartoituksen, jotta vahinkojen laajuus ja tarvittavat toimenpiteet saadaan määritettyä. Samalla tulee myös selvittää vesivahingon syy.

Kun riittävät ilmoitukset sekä vahinkokartoitus on toteutettu, voidaan itse vahinkojen korjaus aloittaa. Pahimmassa tapauksessa vaaditaan kostuneen tilan koneellinen kuivaus, jonka toteuttaminen vaatii vahinkosaneerauksen ammattilaisen.

Vastuun jakautuminen – Kuka maksaa?

Yleisesti asukas on vastuussa irtaimiston ja pintojen vahingoista, ja taloyhtiö rakenteiden, putkiston ja talotekniikan vahingoista. Koska asukas on aina vastuussa asunnon vaurioista, on tämän vuoksi jokaisella asukkaalla oltava asianmukaienn kotivakuutus. Vesivahingon sattuessa vakuutusyhtiö korvaa vahingot vakuutusehtojen mukaisesti.

Jos asukkaalla ei ole kotivakuutusta, joutuu hän maksamaan asunnon vahingot omasta pussistaan.

Vesivahingot ovat yleisimpiä vahinkoja taloyhtiöissä, jonka vuoksi jokaisella taloyhtiöllä on tärkeä olla voimassa oleva kiinteistövakuutus. Kiinteistövakuutus tuo turvaa suurempien vaurioiden varalle, etenkin suurten putkivahinkojen osuessa kohdalle. Ilman vakuutuksia voi taloyhtiön kulut nousta jopa satoihin tuhansiin euroihin vesivahingon kohdalla.

Ota nämä seikat huomioon:

  • Kiinteistövakuutuksen ikävähennykset: Jos taloyhtiön vesivahinko johtuu yli 30 vuotta vanhoista putkista, voivat ikävähennykset astua voimaan. Jos taloyhtiö ei ole huolehtinut säännöllisistä putkiremonteista, voi vesivahingon korvaussumma jopa puolittua.

Mitä vanhemmat putket, sitä pienempi korvaussumma on. Ikävähennykset voivat johtaa taloyhtiön taloudelliseen ahdinkoon, jolloin taloyhtiön on järjestettä rahoitusta pikaisesti.

Pahimmillaan ikävähennykset voivat olla jopa 100 prosenttia, jolloin vakuutusyhtiö ei korvaa euroakaan vahingosta.

  • Korotettu erityisomavastuu: Tietyissä tilanteissa ja tiettyjen vakuutusehtojen vallitessa voi korotettu erityisomavastuu vähentää korvaussummasta jopa neljäsosan. Erityisomavastuun alaisia vesivahinkoja ovat muun muassa käyttölaitteiden tai vesikalusteiden vuodot, tai sulkemattomasta hanasta johtuneet vuodot.

Erityisomavastuu voi käydä taloyhtiölle kalliiksi, jonka vuoksi kiinteistövakuutus on tärkeä kartoittaa tai kilpailuttaa tasaisin väliajoin välttyäkseen yllättäviltä kustannuksilta.

  • Asukkaan huolimattomuus tai tahallisuus: Jos taloyhtiön vesivahinko johtuu asukkaan huolimattomuudesta, on asukas useimmissa tapauksissa maksajan roolissa. Suihkuun nukahtaminen, hanan jättäminen päälle tai pesukoneen huoltojen laiminlyönti ovat esimerkkejä huolimattomuuden aiheuttamista vesivahingoista. Poikkeustilanteissa vakuutusyhtiö tai taloyhtiö voi myös joutua maksamaan tällaiset vesivahingot.

Milloin vakuutusyhtiö ei korvaa taloyhtiön vesivahinkoa?

Vaikka taloyhtiöllä ja asukkaalla olisi vakuutukset kunnossa, on olemassa tilanteita jolloin vakuutusyhtiö ei välttämättä korvaa penniäkään vesivahingosta.

Vakuutus korvaa äkilliset vahingot, jolloin esimerkiksi pitkäkestoisesta rakenneviasta johtuva vesivahinko ei kuulu vakuutusten piiriin. Samoin hoitamattomasta kosteusvauriosta johtuvat homeongelmat eivät oikeuta vakuutusyhtiön korvauksiin.

Samoin ulkoisesta syystä kuten rankkasateesta tai tulvasta johtuvat vesivahingot eivät useimmiten kuulu vakuutusten piiriin.

Yhteenveto – Taloyhtiön vesivahingon korjaus ja vastuun jakaminen

  • Paras vakuutus vesivahinkoja vastaan on niiden ennaltaehkäisy. Vanhat materiaalit ja putket voivat johtaa kalliisiin remontteihin, joten huolehtimalla riittävistä remonteista voi välttää suuren laskun. Samoin asukkaat voivat ennaltaehkäistä vesivahinkoja huoltamalla pesukoneet ja kylpyhuoneen vesikalusteet säännöllisesti sekä avaamalla viemärin säännöllisesti
  • Yleisesti asukas on vastuussa pintojen ja irtaimen omaisuuden korjaamisesta, ja taloyhtiö rakenteiden korjaamisesta
  • Vesivahingon vastuun jakaminen voi johtaa riitatilanteisiin, jonka vuoksi taloyhtiön hallituksen jäsenenä kannattaa konsultoida lakimiestä ennen päätöksen tekoa.
Picture of Reiska

Reiska