Mitä valesokkelit ovat ja miten tunnistaa ne?

Etusivu Kodin remontit Mitä valesokkelit ovat ja miten tunnistaa ne?

Valesokkelilla tarkoitetaan rakennuksen perustusrakennetta, jossa ulkoseinä ulottuu maahan asti tai siitä vielä alemmas. Valesokkeli antaa sen mielikuvan, että lattiaraja olisi korkeammalla tasolla, kuin maanpinta. Talon puiset rakenteet ovat todellisuudessa maan päällä tai sen alla ja lattian pinta on samalla tasolla maan kanssa tai alempana. Valesokkelit ovat varsin yleisiä etenkin 70- ja 80-luvun omakoti- ja rivitalorakennuksissa ja niiden tarkoituksena on ollut helpottaa kulkua rakennukseen sisälle. Rappusia ei tällöin tarvita.

Valesokkelin tunnistaa parhaiten asunnon ulkopuolelta. Rakennuksen rajapinta on maata vasten, jolloin myös kaikki puurakenteet ovat maassa kiinni. Yhtenä tunnistettavana piirteenä on myös se, että asuntoon pääsee sisälle suoraan maanpinnan rajalta tai asunnon oven edessä ei ole rappusia. Monet sisäilmaan liittyvät haitat saattavat olla myös merkki valesokkelista. Viime kädessä tiedon valesokkelista voi tarkistaa asunnon rakennesuunnitelmasta. Valesokkelikorjaus on ainoa ratkaisu ongelmaan.

Ongelmat valesokkeleissa

Valesokkelit luokitellaan nykyään riskirakenteiksi samoin kuin tasakatot, joten niitä ei enää suosita uudisrakennuskohteissa. Niiden lukuisat haitat ovat liian suuri riski asunnon kunnon ylläpitämiseksi. Niiden avulla oli tarkoitus välttää kylmäsiltoja, joita talon perusteiden kautta voisi tulla. Perusteet ovat kuitenkin nykyajan rakennuksissa tehty niin kestäviksi, että ne estävät ylimääräisten vetokohtien syntymisen.

Kosteus- ja homevauriot

Monet vanhemmat asuinrakennukset uudistetaan kosteus- ja homevaurioiden välttämiseksi. Valesokkelit korjataan, jotta vältytään isommilta haitoilta rakennuksen rakenteissa sekä terveyshaitoilta. Haitat ovat hyvin suuria pidemmällä aikavälillä ja pahimmassa tapauksessa asunnon rakenteet kuluvat kosteuden seurauksena. Jos asunnon lattiapinta on maarajan alapuolella, tällöin sadevedet ja kosteus saattavat ohjautua lattiapinnan alapuolelle ja seinien väliin. Useimmiten kosteus pääsee myös kulkeutumaan seinän rakenteita ylöspäin. Tämä luonnollisesti kuluttaa asunnon rakenteita monen vuoden aikana ja lopulta aiheuttaa myös terveyshaittoja, kuten homevaurioita asunnossa. 

Valesokkelin korjaus

Valesokkeleita ei enää käytetä uusissa taloissa, sillä valesokkelit saattavat aikaansaada erilaisia kosteusvaurioita rakennuksen rakenteisiin. Rakennuksen salaojituksella voi kuitenkin ohjata sadeveden kulun ja kosteuden poispäin asunnon rakenteista. Suurin riski valesokkeleissa on se, että veden pääsy talon rakenteisiin ja seinien väliin helpottuu, kun veden kulkua ei ohjata ulospäin rakennuksesta. Puurakenteet ovat maan tasolla, joten ne ovat hyvin helposti alttiita kosteudelle. Vanhemmissa rakennuksissa esiintyvät valesokkelit voidaan kuitenkin korjata.

Korjausmenetelmät

Harkkomuurausmenetelmä

Puurakenteisiin voidaan muurata kiinni harkko, joka estää kosteuden pääsyn talon rakenteisiin. Veden kulku pysähtyy näin ollen harkon kohdalle eikä pääse kulkemaan mistään välistä rakenteisiin. Pystyrunko siis katkaistaan, betonisokkelia korotetaan harkkojen avulla ja rungon ulkopuolelle asennetaan vesieristykset.

Valesokkelin kengitys

Valesokkeli voidaan kengittää eli rakennuksen puunrunkoon laitetaan teräskenkä. Tämä teräskenkä auttaa pitämään kosteuden paremmin loitolla. Salaojitus on kuitenkin silti erittäin tärkeässä roolissa, jotta veden kulku ohjataan edelleen poispäin asunnon rakenteista.

Korjauksen hyödyt

Valesokkelin saneeraustyöt ovat ammattitaitoisen yhtiön suorittamana onnistuneita projekteja, joista hyötyy sekä asunto että asukas. Asunnon arvo ja käyttöikä todennäköisesti nousevat saneerauksen myötä. Asukkaalle tärkeimpänä syynä toteuttaa valesokkelien korjaus on se, että sen avulla pystytään välttämään monet eri terveyshaitat mitä liittyy valesokkeleihin ja niiden kosteusalttiuteen.

Valesokkelin saneeraustyöstä onkin siis monta eri hyötyä:

  • Asunnon arvo nousee
  • Käyttöikä kasvaa
  • Vältytään kosteus- ja terveyshaitoilta
Picture of Reiska

Reiska